Kind en school coaching
Hulp bij veranderingen


Slecht slapen
Met tegenzin naar school gaan
Moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes
Afzonderen
Buikklachten
Faalangst
Gepest worden
Onbegrip voelen....
Ga zo maar door.
Dit zijn signalen die erop kunnen wijzen dat een kind op school in de problemen zit.!
Vanaf het moment dat een kind naar school gaat (vanaf de kleuterleeftijd) vindt in zijn leven van jaar tot jaar grote veranderingen plaats.

Zoals de kleuter:
Alleen gelaten in een grote vreemde omgeving, nog even nagewuifd door zijn ouders/verzorgers en dan staat hij er alleen voor.
De kleuter moet zich aan nieuwe regels gaan houden, werkjes doen die opgedragen worden, nieuwe vriendschappen sluiten, enz.
Ook al wordt deze stap meestal goed voorbereid, dan nog kan het emotionele leven van de kleuter aardig door elkaar gewoeld worden.

Een volgende fase is die van de 7-10 jarigen:
Het cognitieve leren wordt steeds belangrijker.
Er wordt zorgelijk gekeken als het kind niet volgens de normen van rekenen en taal scoort, ruzies met vriendjes en/of vriendinnetjes kunnen diep in het emotionele leven inwerken en kunnen buikklachten, slapeloosheid of lastig gedrag veroorzaken.

De laatste fase van de basisschool :
Er worden weer meer eisen gesteld: zelfstandig werken, concentratie wordt vereist, de testen van en naar de Citotoetsen kunnen veel spanning veroorzaken.


De Middelbare School:
Centraal staan de veranderingen op vrijwel alle leefgebieden.
Verandering van school en sociale omgeving.
Al dat huiswerk en er aan wennen om dat op tijd te maken.
Ingrijpende lichamelijke veranderingen en ontwikkeling van de hersenen.
En dit zijn maar een paar voorbeelden....


Het is niet gering allemaal

Gelukkig zijn jongeren flexibel,

Hebben ze vaak goede opvang thuis,

Zorgt de school voor begeleiding,

Krijgen ze hulp en steun van leeftijdsgenoten


Toch heeft een kind soms behoefte aan extra ondersteuning.
Die hulp kan ik bieden.
 • Ik leer het kind anders naar situaties te kijken.
 • En anders naar zichzelf.
 • Er komt dan creatieve energie vrij om zelf tot oplossingen te komen.
 • Ook kan ik helpen met eenvoudige technieken.
  Technieken om in lastige situaties toe te kunnen passen.
  Technieken die helpen het hoofd boven water te houden.
Het effect van de coaching is dat een kind zich zekerder gaat voelen.
 • Het zal beter zicht hebben op zijn school- en leersituatie.
 • Zich adequater kunnen uiten.
 • Beter kunnen reageren op zijn omgeving.
 • Tot betere leerprestaties komen.
 • Een positiever zelfbeeld hebben.
 • En lekkerder in zijn vel zitten


Ik werk veel met de hartcoherentie programma's van HeartMath.

Dit zijn uitgeteste programma's voor kinderen in de volgende leeftijdsfases: